RODA

...nepralenktas apskaitos paprastumas

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą
Pagrindinis Atlyginimai Atlyginimų skaičiavimas

Atlyginimų skaičiavimas

El. paštas Spausdinti PDF

Atlygignimai > Darbuotojai ir atlyginimai.

Dešinėje spauskite  arba 

Dažniausiai atlyginimui suskaičiuoti nepakanka informacijos, esančios darbuotojo asmens kortelėje nes atlyginimai nėra fiksuoti, ir kiekvienam darbuotojui reikia įvesti papildomą informaciją konkretaus mėnesio atlyginimo skaičiavimui. Pajamų ir socialinio draudimo mokesčiai yra skaičiuojami automatiškai pagal galiojančius įstatymus. Yra galimybė įvesti mokesčius  rankiniu būdu (žr. toliau). Formoje parodomi taikomi NPD ir PNPD, jų rankiniu būdu ivesti negalima. Taisyti galima tik apskaitos mėnesio atlyginimo skaičiavimą. Kitų mėnesių atlyginimus galima tik peržiūrėti. Norėdami pataisyti ankstesnių mėnesių atlyginimų skaičiavimus, pasikeiskite apskaitomą mėnesį. Formoje reikia užpildyti tokius laukus:
 • Dirbo dienų. Kiek dienų darbuotojas dirbo per mėnesį.
 • Vidutinis dienos atlyginimas skaičiuojamas iš trijų praeitų mėnesių duomenų. Jį suskaičiuoja kompiuteris, o taip pat esant reikalui jį galima įvesti ranka.

Kairėje pusėje įvedami priskaitymai

 • Atlyginimas už XXXX.XX mėnesį detalus atlyginimo įvedimas. Jis galimas pagal darbų rūšis, įkainius, koeficientus, kaštų centrus, projektus ir padalinius.
 • Ligos pašalpa. Atsidaro lentelė į kurią įvedami ligos pašalpos skaičiavimo duomenys. Tuščiu įrašu lentelė papildoma paspaudus kartu klavišus CTRL ir Y.
 • Kiti priskaitymai. Kartu su atlyginimu gali būti išmokami kiti priskaitymai, kurių įvedimui skirti trys laukai.

Dešinėje vedami atskaitymai

 • Avansas.
 • Kiti atskaitymai. Tuščiu įrašu lentelė papildoma paspaudus kartu klavišus CTRL ir Y.
 • NPD įvesti ranka. RODA pati skaičiuoja taikomą NPD, jei turirite priežastį, galite jį pataisyti.
 • [x] Nebaigtas reiškia, kad darbuotojo atlyginimas dar nebaigtas skaičiuoti. Jei darbuotojo kortelėje yra uždėtas požymis nebaigtas, tai jis skaičiuojant atlyginimus perkeliamas ir į darbuotojo atlyginimo skaičiavimo formą. Baigus skaičiuoti darbuotojo atlyginimą, lauką reikia palikti nepažymėtą.
 • Neįtraukti į žiniaraštį. Kartais darbuotojui atlyginimas gali būti išmokėtas anksčiau negu visiems kitiems darbuotojams, tada jo galima neįtraukti į atlyginimų mokėjimo žiniaraštį
 • Skaičiuoti pagal kortelę - perskaičiuoti iš naujo darbuotojo atlyginimą pagal jo kortelės duomenis;
 • Pajamų mokestis automatiškai / rankom. Paprastai pajamų mokestį skaičiuoja kompiuteris ir jis nedaro klaidų, tačiau jei turite priežastį, galite skaičiuoti rankomis
 • Socialinio draudimo įmokos automatiškai / rankom. Paprastai SD mokestį skaičiuoja kompiuteris ir jis nedaro klaidų, tačiau jei turite priežastį, galite skaičiuoti rankomis
 • Uždaryti formą. Pataisymai bus išsaugoti