RODA

...nepralenktas apskaitos paprastumas

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą
Pagrindinis Atlyginimai Darbuotojo asmens kortelė

Darbuotojo asmens kortelė

El. paštas Spausdinti PDF

Atlygignimai > Darbuotojai ir atlyginimai.

Sąraše norimą darbuotoją patogu susirasti paspaudus pirmas jo pavardės raides. Norint įvesti naujo darbuotojo duomenis reikia paspausti , o norint pašalinti darbuotojo duomenis reikia paspausti . Kiekvienam darbuotojui vedama asmens kortelė atsidaro paspaudus arba dukart paspaudus pelę ant darbuotojo pavardės sąraše.

Bendros žinios 1

 • Asmens kodas. Užsieniečiams kurie neturi lietuviško asmens kodo įveskite asmens kodą iš jų užsienietiško paso.
 • Tabelinis numeris.
 • Socialinio draudimo pažymėjimo numeris. Reikia įvesti darbuotojo socialinio draudimo pažymėjimo seriją ir numerį, tarp serijos ir numerio turi būti vienas tarpas.
 • Darbuotojo vardas.
 • Darbuotojo pavardė.
 • Darbuotojo lytis. Reikia įvesti “V” arba “M”.
 • Pajamų mokesčio skaičiavimo lentelė. Jei tai yra pagrindinė darbuotojo darbovietė, kurioje jam taikomas neapmokestinamas pajamų dydis (NPD), reikia įvesti “1”, o jei nepagrindinė darbovietė ir NPD netaikomas, reikia įvesti “2”;
 • Padalinys. Būtinai reikia pasirinkti padalinį kuriame dirba darbuotojas. Jei nepasirinksite suskaičiuoti atlyginimai nebus teisingai perkelti į buhalterinę apskaitą. Padalinys taip pat turi būti įvestas asmens kortelės dalyje "Darbo veikla". Padalinio duomenyse įvedamos sąskaitos susijusios su atlyginimų skaičiavimu. Jos bus naudojamos perkeliant į buhalteriją priskaitytus padalinio darbuotojų atlyginimus ir mokesčius.
 • Priėmimo į darbą data būtinai turi būti įvesta, kitaip RODA neskaičiuos atlyginimo. Jei priimamas darbuotojas anksčiau jau dirbęs įmonėje, įveskite naują priėmimo datą vietoj senos ir ištrinkite atleidimo datą.
 • Atleidimo iš darbo data. Kol darbuotojas dirba šis laukas turi būti neužpildytas. Kai žmogus priimamas į darbą antrą kartą, ištrinkite jo ankstesnio atleidimo datą ir skaičiuokite atlyginimus toliau.
 • Namų adresas;
 • Telefonai;
 • Šeimos sudėtis. Šeimos narių vardai, pavardės, gimimo datos;
 • Papildomas neapmokestinamas pajamų dydis (PNPD), taikomas šiam darbuotojui;
 • Pastaba dėl PNPD. Kartais darbuotojas gali turėti lengvatų ir jam taikomas didesnis PNPD. Šitame lauke galima įrašyti darbuotojo PNPD lengvatas;
 • Automatinis darbo laiko žiniaraščio pildymas. Galima nurodyti kiek darbo valandų kiekvieną darbo dieną pildyti darbuotojui;
 • Dirba pagal darbo grafiką. Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje neskaičiuos darbo valandų savaitgaliais.
 • Nebaigtas. Pažymėtas šis laukas reiškia kad darbuotojo atlyginimas nėra skaičiuojamas automatiškai, t.y. atlikus atlyginimo skaičiavimą pagal kortelės duomenis dar reikia peržiūrėti darbuotojo atlyginimo skaičiavimą ir įvesti tūkstamą informaciją
 • Uždaryti formą. Pataisymai bus išsaugoti

Bendros žinios 2

Bendros žinios apie darbuotoją (tęsinys).

Pastovūs priskaitymai ir atskaitymai

Čia turi būti įvesti priskaitymai ir atskaitymai automatiškai daromi darbuotojui kiekvieną mėnesį skaičiuojant atlyginimą.

Darbo veikla

Čia saugomi įrašai apie darbuotojo priėminą, atleidimą, perkėlimus į kitas pareigas, paskatinimus, nuobaudas.

Atostogos

Čia įrašoma kada, už kokį laikotarpį ir kokios rūšies atostogas turėjo darbuotojas.

Kitos žinios

Čia rašomos įvairios papildomos žinios ir pastabos apie darbuotoją.