RODA

...nepralenktas apskaitos paprastumas

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą
Pagrindinis Ilgalaikis turtas Turto įvedimas

Turto įvedimas

El. paštas Spausdinti PDF

Turtas > Įvedimas.

Atsidarys turto įvedimo forma. Paspauskite . Tuščioje turto įvedimo formos apatinėje dalyje įveskite:

Duomenys apie turtą

 • Inventorinis numeris;
 • Pavadinimas;
 • Grupė. Turtas yra skirstomas į grupes. Turto grupėms priskirtos sąskaitos suvedamos į turto grupių žinyną.
 • Įsigijimo data;
 • Pradinė vertė;
 • Nusidėvėjimo norma € poer apskaitos laikotarpį;
 • Amortizacinių atskaitymų šifras iš amortizacinių atskaitymų normų (nebūtinas);
 • Padalinys, kuriame užpajamuotas turto objektas;
 • Padalinys, iš kurio perduotas turto objektas. Jei turtas nebuvo perduotas iš padalinio į padalinį laukas gali būti neužpildytas;
 • Perdavimo data. Paskutinio perdavimo iš padalinio į padalinį data;
 • Nurašymo data. Jei turtas jau pilnai nusidėvėjo, bet jo nurašymo data neįvesta, turtas rodomas žiniaraščiuose su likutine verte lygia nuliui ir su nusidėvėjimu per mėnesį lygiu nuliui.
 • Likutinę vertę nurašyti į sąskaitą. Jei nepasirinkta, bendrame žurnale nebus nurašymo įrašo.

Nusidėvėjimas.

Kiekvieną mėnesį yra skaičiuojamas turto nusidėvėjimas ir likutinė vertė mėnesio pabaigoje, o skaičiavimo rezultatai kaupiami lentelėje Nusidėvėjimas. Naujai įsigytam turtui lentelėje būtinai turte įvesti įsigijimo mėnesio įrašą, kuriame likutinė vertė turi būti tokia pat kaip ir pradinė vertė, o nusidėvėjimo suma lygi 0. Kol neįvesite šio įrašo, RODA nusidėvėjimo šiam turtui neskaičiuos. Jei su RODA pradedate skaičiuoti seniau įsigyto turto nusidėvėjimą, tai lentelėje įveskite paskutinio rankiniu būdu suskaičiuoto mėnesio įrašą, nurodydami jame likutinę vertę to mėnesio pabaigoje.