RODA

...nepralenktas apskaitos paprastumas

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą
Pagrindinis Atsargų perdavimai, perkainojimai, nurašymai, gamyba Atsargų perdavimų, nurašymų ir perkainojimų įvedimas

Atsargų perdavimų, nurašymų ir perkainojimų įvedimas

El. paštas Spausdinti PDF

Atsargos > Perdavimai, nurašymai ir perkainojimai.

Atsargos gali būti perduodamos iš vieno įmonės padalinio (sandėlio) į kitą, perkainojamos arba nurašomos. Tokie veiksmai fiksuojami vidinių perdavimų, perkainavimų ir nurašymų dokumentuose. Visi šie dokumentai turi būti įvedami į kompiuterį,

Vidinių perdavimų ir nurašymų dokumentų sąraše galima pasirinkti taisyti dokumentą, įvesti naują ar naikinti.

Dokumente reikia užpildyti laukus:

 • Dokumento nr.
 • Data.
 • Perduoda. Atsargos nurašomos nuo šio padalinio.
 • Priima. Atsargos užpajamuojamos šiame padalinyje
 • Sąskaitos. Galima įvesti perdavimo ar nurašymo metu debetuojamą ir kredituojamą sąskaitas. Jei naudojamos atitinkamų atsargų grupių pajamavimo sąskaitos, tai sąskaitų laukų pildyti nereikia.
 • Operacija:
  • Perdavimas iš padalinio į padalinį. Perdavimo atveju naudojamos atitinkamų atsargų grupių pajamavimo sąskaitos, todėl debetuojamos ir kredituojamos sąskaitų laukų pildyti nereikia.
  • Nurašymas. Nurašant atsargas ar gamybos žaliavas pildoma tik debetuojama sąskaita, į kurią nurašomos atsargos. Paprastai tai yra 6 klasės sąskaita.
  • Perkainojimo metu išlaiduojamos prekės su vienomis kainomis, o pajamuojamos su kitomis. Taip gali būti pavyzdžiui perduodant prekes iš sandėlio, kur prekės apskaitomos pirkimo kainomis, į parduotuvę, kur apskaitoma pardavimo kainomis. Susidaręs skirtumas registruojamas 6 klasės sąskaitoje "atsargų padidėjimas". Ši sąskaita turi būti nurodoma Sistema > Nustatymai > Perkėlimas į buhalteriją.
  • Pajamavimas iš gamybos. Debetuojama sąskaita nepildoma, debete bus naudojama atsargų grupės kurioje yra pagaminti produktai pajamavimo sąskaita. Kredite gali būti nebaigtos gamybos sąskaita. Patartina pajamuoti pagamintus produktus su nuline kaina, kad juos pardavus nesidubliuotų savikaina.
 • pasirinkti perkamas atsargas iš žinyno. Jei žinyne atsargos nėra, pirmiausia ją ten reikia įvesti.
 • atsargos kortelė
 • Perdavimo dokumentas gali būti spausdinamas;
 • fiksuojami visi dokumente įvesti duomenys ir darbas su dokumentu baigiamas.

Lentelėje formos apačioje įvedamos perduodamos atsargos.

 • Kodas. Įveskite arba skaitytuvu nuskaitykite prekės kodą arba  brūkšninį kodą. Jei nežinote prekės kodo arba nenorite jo vesti, paspauskite  arba tuščiame kodo lauke klavišą ENTER. Galėsite pasirinkti prekę iš sąrašo arba įvesti prekę į žinyną jeigu jos ten dar nėra.
 • Pavadinimas. Pavadinimo įvesti nereikia, jį pagal kodą parodo kompiuteris.
 • Kiekis. Vesdami kiekį atkreipkite dėmesį į matavimo vienetą, Visuose dokumentuose ta pati prekė ar medžiaga turi būti matuojama tais pačiais vienetais.
 • Kaina. Vieneto kainą galite įvesti ranka. Laukelyje dukart paspaudę pelę galite taip pat pasirinkti pirkimo kainą už kurią buvo pirktos šios atsargos.