RODA

...nepralenktas apskaitos paprastumas

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą

Pardavimai ir grąžinimai iš pirkėjų

El. paštas Spausdinti PDF

Atsargos > Pirkimai, pardavimai ir apmokėjimai.

Kontrahentų sąraše pasirinkite pirkėją. pažymėkite [x] Pardavimai, apačioje paspauskite . Atsidarys tuščia pardavimo faktūros forma, joje įveskite:

 • Dokumento numeris ir data;
 • Sąskaita debetas. Parduodant prekes debetuojamos pirkėjų skolos sąskaitos numeris. Jei prekės parduodamos ne už eurus, reikia pasirinkti valiutinę pirkėjų sąskaitą. Ši sąskaita turi būti įvesta sąskaitų plane.
 • Valiuta, kursas. Kad kiekvienoje faktūroje iš naujo nereikėtų ranka įvedinėti valiutios kurso, jį galite įvesti kursų žinyne.
 • Padalinys. Parduotos atsargos bus nurašomos (sumažinti likučiai) tame padalinyje ar kaštų centre.
 • Pristatymo adresą galima pasirinkti iš kontrahento adresų sąrašo.
 • Sumokėti iki. Sumokėjimo terminas iki kurio pirkėjas turi sumokėti. Atsiskaitymo terminų naudojimas įjungiamas Sistema > Nustatymai > įmonės duomenys 2.
 • Sandoris. Naudojamas intrastat ataskaitose.
 • Transportas. Naudojamas intrastat ataskaitose.
 • Pristatymas. Naudojamas intrastat ataskaitose.
 • Laikinas. Jei dokumentas pažymėtas kaip laikinas, jis nebus perkeltas į buhalteriją. Laikinų dokumentų naudojimas įjungiamas Sistema > Nustatymai > įmonės duomenys 2.
 • Kasos kvitas. Faktūroje spausdinti kasos aparato kvito duomenis.
 • naujas įrašas (nauja prekė faktūroje). Naują įrašą įvedant parduodamas atsargas taip pat galima sukurti klaviatūroje paspaudus ?
 • pasirinkti parduodamas atsargas iš žinyno. Jei žinyne atsargos nėra, pirmiausia ją ten reikia įvesti.
 • atsargos kortelė
 • Mokėjimai. Įvesti mokėjimus pagal faktūrą.
 • spausdinti faktūrą
 • Uždaryti formą. Pataisymai bus išsaugoti
Lentelėje formos apačioje įvedamos parduodamos atsargos ir paslaugos.
 • Kodas. Įveskite arba skaitytuvu nuskaitykite prekės kodą arba  brūkšninį kodą. Jei nežinote prekės kodo arba nenorite jo vesti, paspauskite  arba tuščiame kodo lauke klavišą ENTER. Galėsite pasirinkti prekę iš sąrašo arba įvesti prekę į žinyną jeigu jos ten dar nėra.
 • Pavadinimas. Pavadinimo įvesti nereikia, jį pagal kodą parodo kompiuteris.
 • Kiekis. Vesdami kiekį atkreipkite dėmesį į matavimo vienetą, Visuose dokumentuose ta pati prekė ar medžiaga turi būti matuojama tais pačiais vienetais. Grąžinimo iš pirkėjo atveju kiekis vedamas su minuso ženklu;
 • Kaina paprastai vedama be PVM. Jei norite įmonės nustatymuose galite nustatyti pardavimo kainas su PVM.
 • Kaina valiuta. Galima įvesti tik pasirinkus valiutinę pirkėjų sąskaitą. Kainos į eurus perskaičiuojamos pagal įvestą kursą.
 • PVM tarifas. Galimi PVM tarifai turi būti įvesti įmonės nustatymuose. Jei įmonė ne PVM mokėtoja, nustatymuose turi būti įvesti 0. Jei nustatytos pardavimo kainos su PVM, kompiuteris automatiškai pakeičia tarifus, pvz. vietoj 21% parodys 17,36%.

Faktūros eilutes galima įkelti iš EXCEL.

Prekių grąžinimas iš pirkėjo.

Grąžinimas įvedamas lygiai taip kaip ir pardavimas. Vienintelis skirtumas - grąžinami kiekiai įvedami su minuso ženklu.  spausdina kreditinę faktūrą.