RODA

...nepralenktas apskaitos paprastumas

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą

Pirkimai ir grąžinimai tiekėjams

El. paštas Spausdinti PDF

Atsargos > Pirkimai, pardavimai ir apmokėjimai.

Kontrahentų sąraše pasirinkite tiekėją. pažymėkite [x] Pirkimai, apačioje paspauskite . Atsidarys tuščia pirkimo faktūros forma, joje įveskite:

 • Dokumento numeris ir data;
 • Sąskaita kreditas. Perkant prekes kredituojamos skolos tiekėjams sąskaitos numeris. Jei prekės pirktos ne už eurus, reikia pasirinkti valiutinę tiekėjų sąskaitą. Ši sąskaita turi būti įvesta sąskaitų plane.
 • Valiuta, kursas. Kad kiekvienoje faktūroje iš naujo nereikėtų ranka įvedinėti valiutios kurso, jį galite įvesti kursų žinyne.
 • Padalinys. Atsargos ar paslaugos pajamuojamos tam padaliniui ar kaštų centrui (padidinami likučiai padalinyje).
 • Perskaičiuoti į €. Perskaičiuoti reikia kai perkama ne už eurus ir pasirinkta kredituojama valiutinė tiekėjų sąskaita.
 • Nuolaida.
 • Perkainojimas. Įvedamas atsargų perkainojimas iš karto pirkimo momentu. Perkainojant atsargos pajamuojamos su kitomis nei pirkta iš tiekėjo kainomis. Taip gali būti pavyzdžiui pajamuojant į parduotuvę, kur apskaitoma pardavimo kainomis. Susidaręs skirtumas registruojamas sąskaitoje "atsargų padidėjimas". Ši sąskaita turi būti nurodoma nustatymų puslapyje "Perkėlimas į buhalteriją".
 • Laikinas. Jei dokumentas pažymėtas kaip laikinas, jis nebus perkeltas į buhalteriją. Laikinų dokumentų naudojimas įjungiamas įmonės nustatymuose.
 • Sumokėti iki. Sumokėjimo terminas, iki kurio sumokėti tiekėjui. Sumokėjimo termino naudojimas įjungiamas įmonės nustatymuose.
 • Sandoris. Naudojamas intrastat ataskaitose.
 • Transportas. Naudojamas intrastat ataskaitose.
 • Pristatymas. Naudojamas intrastat ataskaitose.
 • naujas įrašas. Naują įrašą įvedant perkamas atsargas taip pat galima sukurti klaviatūroje paspaudus ?
 • pasirinkti perkamas atsargas iš žinyno. Jei žinyne atsargos nėra, pirmiausia ją ten reikia įvesti.
 • atsargos kortelė
 • Mokėjimai. Įvesti mokėjimus pagal faktūrą.
 • spausdinti faktūrą
 • Uždaryti formą. Pataisymai bus išsaugoti
Lentelėje formos apačioje įvedamos pirktos atsargos ir paslaugos.
 • Kodas. Įveskite arba skaitytuvu nuskaitykite prekės kodą arba  brūkšninį kodą. Jei nežinote prekės kodo arba nenorite jo vesti, paspauskite arba tuščiame kodo lauke klavišą ENTER. Galėsite pasirinkti prekę iš sąrašo arba įvesti prekę į žinyną jeigu jos ten dar nėra.
 • Prekės pavadinimas. Prekės pavadinimo įvesti nereikia, jį pagal prekės kodą parodo kompiuteris.
 • Kiekis. Vesdami kiekį atkreipkite dėmesį į matavimo vienetą, Visuose dokumentuose ta pati prekė ar medžiaga turi būti matuojama tais pačiais vienetais. Grąžinimo tiekėjui atveju kiekis vedamas su minuso ženklu;
 • Kaina. Prekės užpajamuojamos be pirkimo PVM, jei apskaitoma įmonė yra PVM mokėtoja. Prekės užpajamuojamos su pirkimo PVM, jei apskaitoma įmonė nėra PVM mokėtoja.
 • Kaina užsienio valiuta. Galima įvesti tik pasirinkus valiutinę tiekėjų sąskaitą. Kainos į eurus perskaičiuojamos paspaudusi mygtuką Perskaičiuoti į €. Perskaičiuojant valiutines kainas, prie jų galima pridėti importo muitą ir transporto išlaidas. Tam skirti laukai “Priedas visoms prekėms” ir priedas sužymėtoms prekėms. Prekę galima pažymėti lauke “X” paspaudus tarpo klavišą. Priedas visoms prekėms išdalinamas proporcingai visų prekių kainoms. Priedas pažymėtoms prekėms išdalinamas proporcingai tik pažymėtų prekių kainoms.

Faktūros eilutes galima įkelti iš EXCEL.

Pirkimo PVM

Pirkimo PVM vedamas atskira eilute, lyg tai būtų prekė, vietoje kiekio nurodant pirkimo PVM sumą, o vietoje kainos vienetą. Pirkimo PVM turi būti atsargų žinyne ir turėti savo kodą, lyg jis būtų prekė. Pirkimo PVM turi būti atskiroje atsargų grupėje, kuriai kaip pajamavimo sąskaita turi būti įvesta gautino PVM sąskaita (pavyzdžiui 251). Šioje grupėje kartu su PVM negali būti jokių kitų prekių. Jeigu pirkimo PVM apskaitote keliose sąskaitose pvz. dėl kelių PVM tarifų, kiekvienai PVM sąskaitai reikia sukurti atskirą atsargų grupę. Demonstracinėje RODOS versijoje pirkimo PVMui yra sukurta 50-ta grupė.

Pirktų prekių grąžinimas tiekėjui.

Grąžinimas įvedamas lygiai taip kaip ir pirkimas. Vienintelis skirtumas - grąžinami kiekiai įvedami su minuso ženklu. spausdina debetinę faktūrą.

Pradinių atsargų likučių įvedimas

Pradedant apskaitą su RODA reikia įvesti atsargų likučius apskaitos pradžioje. Apskaitos pradžios datą įveskite įmonės nustaymuose: Sistema > Nustatymai > Įmonės duomenys1 > Apskaitos su RODA pradžia. Įveskite pradinius atsargų likučius kaip fiktyvų pirkimą iš fiktyvaus kontrahento iki apskaitos pradžios.Tarkime, apskaita su RODA prasideda 2016 01 01. Įveskite kontrahentą LIKUČIAI ir įveskite pirkimą iš jo 2015 12 31. Pirkimo dokumente įveskite visas apskaitos pradžioje, t.y. 2016 01 01 sandėlyje esančias atsargas ir jų įsigijimo kainas. Kad neliktų skolos įveskite fiktyvų mokėjimą kontrahentui 2015 12 31. Uždarykite atsargų likučius 2015 12 mėnesį: Atsargos >  Atsargų likučių uždarymas.