RODA

...nepralenktas apskaitos paprastumas

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą

Kontrahentų, faktūrų ir apmokėjimų pagal jas įvedimas

El. paštas Spausdinti PDF

Atsargos. > Pirkimai, pardavimai, apmokėjimai.

Visi pirkėjai, tiekėjai ir kiti veiklos partneriai čia vadinami kontrahentais. Visų kontrahentų duomenys turi būti įvesti. Kontrahentų sąrašą galima vartyti pirmyn ir atgal. Norimą kontrahentą patogu susirasti paspaudžiant pirmąsias jo pavadinimo raides, kompiuteris atvers reikiamą sąrašo vietą, Mygtukai kontrahentų sąrašo dešinėje:

 • Naujas kontrahentas
 • Konntrahento duomenų naikinimas. Iš RODOS bus pašalinti paties kontrahento duomenys, visi pirkimo iš jo ir pardavimo jam dokumentai. Kontrahento duomenis naikinkite tik įsitikinę, kad neturite su juo tarpusavio skolų, ateityje nenumatote turėti su juo jokių sandorių ir pra ėjo ne mažiau kaip 10 metų nuo paskutinio sandorio su juo užbaigimo.
 • rasti kontrahento įrašą.
 • Dokumentai. Atsidaro aplankas c:\roda\rodos_dokumentai\xxx skirtas saugoti su kontrahentu xxx susijusiems dokumentams.
 • Filtras Kontrahentų sąrašą galima filtruoti pagal pageidaujamus požymius. Šiuos požymius vartotojas nustato pats žinyne “Kontrahentų grupės”. Kiekvieną kontrahentą galima priskirti vienai ar kelioms grupėms. Čia taip pat nustatoma kaip rūšiuoti kontrahentus sąraše. Patartina rūšiuoti pagal pavadinimą, taip bus lengviau surasti reikiamą kontrahentą.
 • Pirkimai/pardavimai. Įvedamų dokumentų pasirinkimas.
 • Grupės Kontrahentų gpupių žinynas.
 • spausdinti kontrahentų sąrašą
 • Uždaryti formą. Pataisymai bus išsaugoti.

Apatinė formos dalis suskirstyta į puslapius:

Kontrahento duomenys

Kiekvienas kontrahentas turi 10 simbolių identifikatorių (ID). ID yra trumpas kontrahento vardas, kurį jūs galite sugalvoti laisvai, tačiau visada suteikite tokį ID, kad iš jo suprastumėte, koks tai kontrahentas. Pvz. jei pilnas kontrahento pavadinimas yra NERIES VINGIS, tai ID gali būti VINGIS ar N.VINGIS. ID gali sudaryti ir skaičiai ir raidės. Mažąsias raides kompiuteris paverčia į didžiąsias.
Kontrahento juridinę formą (AB, UAB, Všį) įveskite atskirame lauke, pavadinime juridinės formos neveskite.

Pirkimai / Pardavimai

Pasirinkite kontrahentą iš sąrašo. Jei tai naujas kontrahentas, įveskite jo duomenis.
 • [x] istorija. Rodyti ar nerodyti anksčiau įvestas pirkimo ar pardavimo faktūras.
 • atidaryti pasirinktą dokumentą.
 • Apmokėjimai. Įvesti mokėjimus pagal pasirinktą faktūrą. Jei moka atskaitingas asmuo, mokėjimo įraše pasiriknite kredituojamą atskaitingų asmenų sąskaitą ir mokantį asmenį.
 • nauja faktūra.
 • naikinti faktūrą.
 • Kopijuoti. Kopijuoti faktūrą ir iš jos sukurti naują. Tokiu atveju nereikia išrinkinėti prekių ir naują faktūrą galima sukurti greičiau.

Apmokėjimų įvedimas

Čia įvedami mokėjimai iš karto pagal visas faktūras pagal kurias yra skola.
 • Gavėjas keičiamas tada, kai pinigų gavėjas ne tas pats kaip tiekėjas.
 • Mokėtojas keičiamas tada, kai pinigų mokėtojas ne tas pats kaip pirkėjas, pvz. tiekėjui moka atskaitingas asmuo, o ne pati įmonė.
 • Neapmokėtų sąskaitų sąrašas. Čia rodomos visos neapmokėtos ar dalinai neapmokėtos sąskaitos chronologine tvarka. RODA pasiūlo pirmiausia padengti seniausias sąskaitas. Jei norite kitaip, spustelkite pelę lauke “Apmokėti” ant tos sąskaitos, kurią norite apmokėti ar neapmokėti.
 • Sąskaita. Bankas, kasa, atskaitingi asmenys.
 • įvesti mokėjimą
 • Išvalyti laukus

Pastabos

Pastabos apie kontrahentą.

Adresai

Kontrahento adresai, gali būti naudojami skirtingi prekių pristatymo adresai. kiekvienam adresui galima priskirti prekes pristatantį transportą.

Sąskaitos bankuose

Sąskaitos naudojamos mokėjimo nurodymų sukūrimui ir elektroninių banko išrašų importui į RODĄ.