RODA

...nepralenktas apskaitos paprastumas

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą
Pagrindinis Žinynai Atsargų žinynas

Atsargų žinynas

El. paštas Spausdinti PDF

Atsargų žinynas įvedamas ar taisomas iš menu pasirinkus Sistema > Žinynai > Atsargos > Atsargų žinynas arba Atsargos >Atsargų žinynas. Viršutiniame lange reikia pasirinkti prekių grupę, padalinį, laikotarpį, kurio pabaigai bus įvedami likučiai, prekių rūšiavimo sąraše tvarką,

 • Grupė. Rodomos atsargų grupės pasirinkimas.
 • Padalinys. Padalinio pasirinkimas, bus rodomi likučiai tame padalinyje.
 • Likutis. Pasirenkamas laikotarpis, kurio pabaigos likučiai bus rodomi ar taisomi žinyne.
 • Pagal kodus/pavadinimus. Rodomų atsargų rūšiavimo tvarka.
 • Rodyti ir senas. Pažymėkite kad žinyne būtų rodomos ir senos jau sunaudotos ar parduotos atsargos.
 • Redagavimas. Pažymėkite kad matytųsi visi redaguojamos atsargos laukai.
 • rasti atsargą sąraše.
 • įvesti naują atsargos įrašą.
 • sunaikinti atsargos įrašą.
 • spausdinti ataskaitas.
 • arba F2 įkelti atsargą į pasirinkimo langą. Atsargos iš šio lango gali būti perkeltos į pirkimo ar pardavimo faktūrą.
 • Uždaryti formą. Pataisymai bus išsaugoti.
Apatiniame lange rodomos ir įvedamos atsargos, šis langas padalintas į dvi dalis. Kairėje siauresnėje pusėje matosi atsargų kodai ir pavadinimai, šioje pusėje nieko neįvedinėkite. Dešinė pusė skirta įvedimui, visus koregavimus darykite joje.
 • Kodas
 • Pavadinimas
 • Pastaba. Pastabos spausdinamos išrašomose faktūrose šalia prekės pavadinimo
 • Mažiausias kiekis. Naudojamas atsargų užsakymų valdymui. Kai likutis pagrindiniame sandėlyje tampa mažesnis už įvestą minimalų, atsarga patenka į užsakytinų prekių sąrašą (Atsargos > Atsargų apyvartos ataskaitos > Užsakytinų prekių sąrašas).
 • Likutis dabar. Rodo atsargos likutį pasirinktame padalinyje šiuo momentu.
 • Likutis <data>. Rodo atsargos likutį pasirinktame padalinyje pasirinkto laikotarpio pabaigoje. Esant reikalui jį galima koreguoti.
 • Mato vienetas. Spausdinamas faktūrose
 • Kaina1-Kaina8. Galimos 8 pardavimo kainos. Kontrahentui galima priskirti norimą kainų stulpelį. Išrašant kontrahentui faktūrą to lygio kainos įrašomos automatiškai.
 • Barkodas. Naudojama kasos aparatuose ir pajamuojant ar parduodant prekes su skaneriu.
 • Sena. Įveskite "1" kad įrašo nesimatytų žinyne ir jis netrukdytų. Jei norėsite matyti, pažymėkite "rodyti ir senas".
 • [x] Rodyti ir senas
 • Stat. kodas. Intrastato ataskaitose naudojamas 8-ženklis kodas pagal kombinuotąją nomenklatūrą.

Pradinių atsargų likučių įvedimas

Pradedant apskaitą su RODA reikia įvesti atsargų likučius apskaitos pradžioje. Apskaitos pradžios datą įveskite įmonės nustaymuose: Sistema > Nustatymai > Įmonės duomenys1 > Apskaitos su RODA pradžia. Įveskite pradinius atsargų likučius kaip fiktyvų pirkimą iš fiktyvaus kontrahento iki apskaitos pradžios.Tarkime, apskaita su RODA prasideda 2016 01 01. Įveskite kontrahentą LIKUČIAI ir įveskite pirkimą iš jo 2015 12 31. Pirkimo dokumente įveskite visas apskaitos pradžioje, t.y. 2016 01 01 sandėlyje esančias atsargas ir jų įsigijimo kainas. Kad neliktų skolos įveskite fiktyvų mokėjimą kontrahentui 2015 12 31. Uždarykite atsargų likučius 2015 12 mėnesį: Atsargos >  Atsargų likučių uždarymas.