RODA

...nepralenktas apskaitos paprastumas

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pagrindinis Ataskaitos ir formos Ataskaitų ir formų sąrašas

Ataskaitų ir formų sąrašas

El. paštas Spausdinti PDF

RODOS sukurti dokumentai gali būt:

  • peržiūrimi kompiuterio ekrane;
  • siunčiami elektroniniu paštu vienu pelės paspaudimu;
  • spausdinami ant popieriaus;
  • eksportuojami į EXCEL bylą;
  • eksportuojami į tekstinę bylą.

RODOS sukuriamų dokumentų sąrašas

Sistema > Ataskaitos

Pirkimai ir atsiskaitymai su tiekėjais
Pirkimo sąskaita faktūra
Kasos išlaidų orderis
Tiekėjų žiniaraštis                                                                                
Prekių gavimo dokumentų sąrašas   
Skolos tiekėjams                                                                                   
Pirktos prekės ir paslaugos                                                                        
Forma FR0671 Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys                                        
Intrastato ataskaita įvežimas UPS-02                                                               

Pardavimai ir atsiskaitymai su pirkėjais
Pardavimo sąskaita faktūra, važtaraštis
Pinigų priėmimo kvitas
Kasos pajamų orderis
Pardavimų žiniaraštis
Prekių išdavimo dokumentų sąrašas                                                                  
Pirkėjų skolos                                                                                     
Parduotų prekių suvestinė                                                                          
Parduotų prekių sąrašas                                                                            
Forma FR0600 PVM deklaracija
Forma FR0672 Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys
Intrastato ataskaita išvežimas UPS-01
Forma FR0564 Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaita
I.VAZ - išrašytų važtaraščių rinkmenos sudarymas
I.SAF - PVM sąskaitų faktūrų rinkmenos sudarymas

Vidinis atsargų judėjimas
Sandėlio apyvartos per laikotarpį ataskaita, inventorizacijos apyrašas                             
Sandėlio apskaitos kortelė                                                                         
Likučių ataskaita. Užsakytinų atsargų sąrašas                                                      
Perduotų į kt. padalinius ir nurašytų prekių suvestinė                                             
Prekių kainininkas                                                                                 

Ilkgalaikis turtas
Likutinės vertės žiniaraštis, inventorizacijos apyrašas                                            
Turto apyvartos ataskaita                                                                          

Atlyginimai
Avansų mokėjimo žiniaraštis                                                                        
Avansų mokėjimo orderiai                                                                           
Atlyginimų skaičiavimo suvestinė                                                                   
Atlyginimų skaičiavimo suvestinė pagal projektus                                                   
Atlyginimų mokėjimo žiniaraštis                                                                    
Atlyginimų mokėjimo orderiai                                                                       
Atlyginimų mokėjimo orderiai (su atlyginimo skaičiavimu)                                           
Pažyma apie darbo užmokestį                                                                        
Asmeninė sąskaita                                                                                  
1-SD Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią                           
2-SD Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą                           
10-SD Pranešimas apie dirbančių pensininkų draudžiamąsias pajamas                                  
12-SD Pranešimas apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius                                      
SAM Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį mėnesį                                           
NP-SD Pranešimas dėl pašalpos skyrimo                                                              
FR0572 Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija                                    
FR0573 Metinė A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracija          

Buhalterija
Sąskaitos žiniaraštis
Kasos knyga
Likučių suderinimo aktas                                                                              
Avanso apyskaita                                                                                   
Kasos orderis
Mokėjimo nurodymas
Didžioji knyga                                                                                     
Balansas                                                                                           
Pelno (nuostolio) ataskaita                                                                        
Pinigų srautų ataskaita                                                                            
PVM skaičiavimas nuo maržos                
SAF-T - Standartinė audito byla                                                                                                 

Formos VMI
FR0600 PVM deklaracija                                                                             
FR0671 Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys
FR0672 Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys
Forma FR0564 Prekių tiekimo į kitas ES valstybes ataskaita
I.VAZ - Išrašytų važtaraščių rinkmenos sudarymas
I.SAF - PVM sąskaitų faktūrų rinkmenos sudarymas                                         
SAF-T - Standartinė audito byla

Formos SoDrai
1-SD Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią                           
2-SD Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą                           
10-SD Pranešimas apie dirbančių pensininkų draudžiamąsias pajamas                                  
12-SD Pranešimas apie apdraustųjų nedraudiminius laikotarpius                                      
SAM Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį mėnesį                                           
NP-SD Pranešimas dėl pašalpos skyrimo                                                              

Formos statistikos departamentui
Intrastato ataskaita išvežimas UPS-01                                                              
Intrastato ataskaita įvežimas UPS-02

Kitos ataskaitos
Apskaitos darbų ataskaita