roda | Apskaita iki balanso. Atlyginimai. Formos VMI ir SODRAI

roda | Neribotas apskaitomų įmonių ir apskaitininkų skaičius. Veikia debesyje. ISAF, ISAF-T VMI

RODA apskaitos programa debesyje Include the keyword in the main heading

Verslo įmonės kurių metinė apyvarta mažesne negu 30 tūkst. € savo apskaitai RODĄ gali naudoti nemokamai. Sąskaitų siuntimas e-paštu. RODA yra galinga bet paprasta ir greit išmokstama. Programa veikia atskirame kompiuteryje, įmonės serveryje ar debesyje. RODA veikia visose operacinės sistemos Windows versijose, tinka verslo ir nepelno įmonėms. Galima vesti neriboto įmonių skaičiaus apskaitą. Visas ataskaitas galima spausdinti, siųsti elektroniniu paštu vienu pelės paspaudimu, eksportuoti į EXCEL, TXT, PDF bylas tolimesniam apdorojimui ar ryšiui su kitomis programomis. RODA yra pastoviai gerinama atsižvelgiant į apskaitos reikalavimų pasikeitimus ir į vartotojų pageidavimus. Atsargų, paslaugų ir kontrahentų valdymas (CRM): atsargų pajamavimas iš tiekėjų; atsargų pajamavimas iš gamybos; atsargų perdavimas iš vienų įmonės padalinių į kitus, nurašymas, perkainavimas; prekių ir paslaugų pardavimas; kontrahentų (tiekėjų ir pirkėjų) duomenų bazės vedimas; atsiskaitymų su kontrahentais vedimas ir įsiskolinimų kontrolė; importuojamų prekių kainų perskaičiavimas į eurus įtraukiant muitus, transporto ir kt. išlaidas; 5 pardavimo kainų lygiai; sąskaitų faktūrų, kasos pajamų ir išlaidų orderių, brūkšninių kodų (barcode) spausdinimas, faktūrų eksportas į XML formatą; sąskaitų faktūrų įkėlimas į apskaitą iš kitų apskaitos sistemų ir elektroninių parduotuvių (i.SAF, edisoft.io, ivesk.lt, saskaita123.lt, shopify.com ir visų kitų, kurios turi faktūrų eksportą.); prekių inventorizavimas su brūkšninių kodų skaitytuvu;atsargų apyvartos apskaita; atsargų užsakymų valdymas. Gamybos apskaita gaminių technologinės (kalkuliacinės) kortelės, žaliavų nurašymas pagal gaminių korteles, gaminių pajamavimas, gaminių savikainos skaičiavimas. Turto nusidėvėjimo ir likutinės vertės skaičiavimas: turto objektų duomenų bazės vedimas: turto nusidėvėjimo ir likutinės vertės skaičiavimas; ataskaitų spausdinimas. Personalo valdymas, atlyginimai ir socialinis draudimas: įmonės personalo duomenų bazės vedimas; darbo laiko apskaitos vedimas; kasmėnesinis atlyginimų ir visų kitų priskaitymų ir atskaitymų darbuotojams skaičiavimas; ataskaitų, formų bei pažymų SODRAI, VMI ir kt. spausdinimas ir kompiuterinių bylų paruošimas deklaravimui internetu. Bankai: SEPA ir tarptautiniai mokėjimo nurodymai, nurodymų siuntimas ir išrašų gavimas internetu ir importas į apskaitą, grupinis atlyginimų pervedimas į įmonės darbuotojų sąskaitas; Buhalterija ir finansinės atskaitomybės sudarymas: duomenų iš visų modulių perkėlimas į buhalterinę apskaitą; buhalterijos ataskaitų, orderių, žurnalų, sąskaitų žiniaraščių, didžiosios knygos, balanso, pelno nuostolio, pinigų srautų ataskaitų sudarymas, VMI formų pildymas ir deklaravimas internetu; VMI: formų VMI sudarymas ir kompiuterinių bylų paruošimas deklaravimui internetu, I.VAZ, I.SAF, I.SAF-T; SODRA: formų VSDV sudarymas ir kompiuterinių bylų paruošimas deklaravimui internetu; Nuotolinis darbas: galimybė dirbti per internetą nutolusiuose įmonės padaliniuose, namuose, užsienyje - visur kur yra internetas; Mažmeninė prekyba, kasos aparatai, internetinės parduotuvės, prekių inventorizavimas: Kiekinė prekių ir paslaugų apskaita prekybos taškuose, prekių žinynų siuntimas į kasos aparatus, POS'us ir internetines parduotuves, prekybos duomenų perkėlimas į apskaitą, brūkšninių kodų (barcode) spausdinimas ant etikečių, prekių inventorizavimas su brūkšninių kodų skaitytuvu.