Įmokos į garantinį fondą

Spausdinti

Sistema > Nustatymai > Perkėlimas į buhalteriją.

Reikia įvesti dvi sąskaitas:

 

Atlyginimai > Atlyginimų skaičiavimo suvestinė.

Suvestinės gale parodoma mokėtina garantinio fondo įmokų suma. Ši suma perkeliama į bendrą žurnalą laikotarpio uždarymo metu, jei pažymėta [x] Atlyginmų perkėlimas.