Turto pardavimas ir nurašymas

Spausdinti

 

Įveskite turtą į atsargų žinyną. Išrašykite pardavimo faktūrą. Turto kortelėje įveskite turto nurašymo (pardavimo) datą ir sąskaitą į kurią reikia nurašyti likutinę vertę.

  • Nurašymo data. Jei turtas jau pilnai nusidėvėjo, bet jo nurašymo data neįvesta, turtas rodomas žiniaraščiuose su likutine verte lygia nuliui ir su nusidėvėjimu per mėnesį lygiu nuliui.
  • Likutinę vertę nurašyti į sąskaitą. Jei nepasirinkta, bendrame žurnale nebus nurašymo įrašo.
  •