Pirkimai ir grąžinimai tiekėjams

Spausdinti

Atsargos > Pirkimai, pardavimai ir apmokėjimai.

Kontrahentų sąraše pasirinkite tiekėją. pažymėkite [x] Pirkimai, apačioje paspauskite . Atsidarys tuščia pirkimo faktūros forma, joje įveskite:

Lentelėje formos apačioje įvedamos pirktos atsargos ir paslaugos.

Pirkimo PVM

Pirkimo PVM vedamas atskira eilute, lyg tai būtų prekė, vietoje kiekio nurodant pirkimo PVM sumą, o vietoje kainos vienetą. Pirkimo PVM turi būti atsargų žinyne ir turėti savo kodą, lyg jis būtų prekė. Pirkimo PVM turi būti atskiroje atsargų grupėje, kuriai kaip pajamavimo sąskaita turi būti įvesta gautino PVM sąskaita (pavyzdžiui 251). Šioje grupėje kartu su PVM negali būti jokių kitų prekių. Jeigu pirkimo PVM apskaitote keliose sąskaitose pvz. dėl kelių PVM tarifų, kiekvienai PVM sąskaitai reikia sukurti atskirą atsargų grupę. Demonstracinėje RODOS versijoje pirkimo PVMui yra sukurta 50-ta grupė.

Pirktų prekių grąžinimas tiekėjui.

Grąžinimas įvedamas lygiai taip kaip ir pirkimas. Vienintelis skirtumas - grąžinami kiekiai įvedami su minuso ženklu. spausdina debetinę faktūrą.

Pradinių atsargų likučių įvedimas

Pradedant apskaitą su RODA reikia įvesti atsargų likučius apskaitos pradžioje. Apskaitos pradžios datą įveskite įmonės nustaymuose: Sistema > Nustatymai > Įmonės duomenys1 > Apskaitos su RODA pradžia. Įveskite pradinius atsargų likučius kaip fiktyvų pirkimą iš fiktyvaus kontrahento iki apskaitos pradžios.Tarkime, apskaita su RODA prasideda 2016 01 01. Įveskite kontrahentą LIKUČIAI ir įveskite pirkimą iš jo 2015 12 31. Pirkimo dokumente įveskite visas apskaitos pradžioje, t.y. 2016 01 01 sandėlyje esančias atsargas ir jų įsigijimo kainas. Kad neliktų skolos įveskite fiktyvų mokėjimą kontrahentui 2015 12 31. Uždarykite atsargų likučius 2015 12 mėnesį: Atsargos >  Atsargų likučių uždarymas.