RODA

...nepralenktas apskaitos paprastumas

  • Padidinti šriftą
  • Šrifto dydis p/nutylėjimą
  • Sumažinti šriftą
Pagrindinis RODOS naujinimai

Rodos naujinimai

El. paštas Spausdinti PDF

Savo RODĄ visada galite atnaujinti per internetą. RODOJE spauskite Sistema > RODOS naujinimas. Atsisiųskite ir vykdykite naujinimo failą. Vienus metus nuo RODOS įsigijimo naujinimai yra nemokami. Jei neleidžia naujinti, pasitikrinkite ar nesibaigė apmokėtas naujinimų laikotarpis. Jei naujinimų failas atsisiunčia, bet nepavyksta įdiegti, laikinai išjunkite antivirusinę programą.

 

Naujausi RODOS atnaujinimai

2017 11 19 Įsigaliojo Kredito pervedimo schemos taisyklių pasikeitimai („Credit transfer Scheme Rulebook changes“). Visi vartotojai darantys SEPA mokėjimus per banką turi atsinaujinti RODĄ.

2017 07 01 Keičiasi socialinio draudimo tarifas dirbantiems pagal terminuotas sutartis. Taip pat keičiasi formos 1-SD ir 2-SD.
Atsinaujinkite RODĄ. Darbuotojų asmens kortelėse jei reikia pažymėkite "Dirba pagal terminuotą sutartį"

2017 02 13 Įgyvendinant Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) i.SAF posistemio antrąjį etapą, Valstybinė mokesčių inspekcija sausio 25 d. verslo darbo grupei pristatė kryžminio sutikrinimo procedūrą.

Nuo 2017 m. pasikeitė VSD įmokų mokėtojų grupės, įmokų tarifai bei pranešimų „Sodrai“ formos. Apskaičiuojant VSD įmokas už sausį, draudėjo taikomą tarifą reikia padidinti 0,2 % įmokomis į Garantinį fondą. Tą patį reikia atlikti ir teikiant pranešimus apie naujai priimtą arba atleistą darbuotoją bei mėnesio SAM pranešimus.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. nustatyti padidėję neapmokestinamieji pajamų dydžiai: mėnesio NPD, riboto darbingumo asmenims taikomi didesni mėnesio NPD, papildomas NPD už auginamus vaikus (įvaikius), metiniai NPD ir metiniai papildomi NPD.

2017 02 09 Nuo 2017 01 01 keičiasi pajamų mokesčio skaičiavimo formulė ir SODROS formos 1SD, 2SD, SAM. Atsinaujinkite RODĄ. Nuo 2017 metų garantinį fondą administruoja SODRA. Sistema > Nustatymai > Įmonės duomenys1. Padidinkite Darbdavio SD tarifą nuo
30,98 iki 31,18.

2017 02 03 Esminiai naujinimai dėl ISAF, IVAZ, INTRASTAT, darbo užmokesčio. Naujas balansas, pelno ataskaita ir daug kitų pakeitimų.

2015 08 19 Pataisymai dėl PVM atvirkštinio apmokestinimo nuo 2015 07 01.

2015 08 10 Patikslintas angliško invoice'o spausdinimas.

2015 07 25 Optimizuotas (pagreitintas) sandėlių apyvartų skaičiavimas ir laikotarpių uždarymas.

2015 04 20 Mokėjimo nurodymų sukūrimas pagal skolas tiekėjams.

2015 01 01 - 2015 04 20 daugybė atnaujinimų dėl € įvedimo.

2014 12 30 Bus paruošti naujinimai dėl euro įvedimo

2014 12 20 Pinigų priėmimo kvitų spausdinimas.

Pataisyta pažyma apie darbo užmokestį.

Sukurtas vairuotojų ir transporto priemonių žinynas.

2014 07 17 Spausdinama ir suma eurais išrašomose pirkėjams sąskaitose.

2014 06 13 PVM sąskaitos numeris pailgintas iki 30 ženklų.

Patikslintas parduotų prekių savikainos skaičiavimas.

Patikslintas angliško invoice'o spausdinimas.

2014 05 27 Padidintas įmonės banko sąskaitų skaičius išrašomoje pirkėjui sąskaitoje, kad pirkėjas galėtų mokėti į jam patogesnį banką.

Pataisytas kasos pajamų orderis.

Atsisakyta bankų žinyno.

2014 01 15 Priskaitymų į garantinį fondą perkėlimas į bendrą žurnalą.

2014 01 10 Padaryti pataisymai dėl pensijų kaupimo dalyvių apskaitos.

Atnaujinta forma FR0572.

2013 12 30 Pakeistos gyventojų pajamų mokesčio skaičiavimo formulės nuo 2014 01 01.

2013 12 10 Atsargų grupių skaičius padidintas iki 9999 (buvo 99).

Padarytas algų skaičiavimas užsieniečiams dirbantiems Lietuvoje pagal darbo vizas.

Pataisytas darbo laiko apskaitos žiniaraštis.

Pataisyta algų skaičiavimo suvestinė.

2013 10 02 Padaryta pirktų prekių ataskaita pagal padalinius, sąskaitas, atsargų grupes, ir tiekėjus.

Padaryta apskaitos darbų ataskaita.

Pataisytas valiutinių kasos orderių spausdinimas.

Atnaujinta forma FR0600 PVM deklaracija.

Optimizuotas (pagreitintas) sandėlių apyvartų skaičiavimas ir laikotarpių uždarymas.

Pataisyta pardavimo faktūra (kai eksportuojama į ne ES valstybes).

2013 04 23 Padarytas gaminių pajamavimas pagal technologines korteles.

Padarytas atlyginimų pastovių priskaitymų įvedimas.

Išplėstas pastovių atskaitymų nuo atlyginimų įvedimas.

Pataisytas atsargų perdavimo/nurašymo/perkainojimo aktų įvedimas.

Pataisytas kasos išlaidų orderių spausdinimas.

2013 02 19 Pataisytas technologinių kortelių įvedimas.

Pataisytas formos FRO572 sudarymas, dabar galima įtraukti atlyginimus iš kelių mėnesių.

2013 02 17 Pataisytas kasos pajamų orderių skaičiavimas kasos knygoje, kai vienu orderiu mokama pagal kelias faktūras.

2012 11 23 Padarytas prekių pajamavimas, pardavimas, perdavimas su brūkšninių kodų skaitytuvu.

2012 09 19 Atnaujintos formos FR0572 ir FR0671.

2012 09 12 Pataisytas pardavimų už valiutą įvedimas.

2012 09 11 Padarytas bendro žurnalo klaidų tikrinimas uždarant apskaitos laikotarpį.

2012 08 31 Padarytas apskaitos laikotarpių užrakinimas apsaugo nuo netyčinio laikotarpio duomenų perkėlimo į apskaitą ir uždarymo.

2012 08 28 Atnaujintos SODROS formos 1-SD, 2-SD, 10-SD, SAM, 12-SD, NP-SD.

2012 08 21 Pataisytas atlyginimų skaičiavimas (dėl minimalaus atlyginimo pakeitimo).

2012 05 31 Padarytas apskaitos pradžios apribojimas, nebus galima uždaryti laikotarpių iki nustatytos apskaitos pradžios datos, taip pradiniai likučiai apsaugomi nuo netyčinio ištrynimo.

Padarytas atsargų nurašymo ir perdavimo aktų kopijavimas. Naują aktą galima padaryti nukopijuojant jau esantį, nereikia iš naujo suvesti nurašomų atsargų

2012 05 08 Pataisyta pažyma apie darbo užmokestį, kompensacija už nepanaudotas atostogas pridėta prie atostoginių.

Pataisyta kasos aparato Z ataskaitų numeracija.

Padarytas socialinio draudimo mokesčių rankinis įvedimas.

2012 02 21 Pataisyta forma FR0671 Gaunamų PVM faktūrų registro duomenys.

2012 02 07 Padarytas ilgalaikio turto nurašymo aktas.

2012 02 06 Padarytas ilgalaikio turto perdavimo naudojimui aktas.

2012 01 19 Padarytas ilgalaikio turto inventorizacijos apyrašas.

2011 11 09 Sukurta kontekstinė pagalba (klavišas F1).

Pataisytas vidutinio dienos uždarbio skaičiavimas.

2011 10 25 Pataisyta pažyma apie darbo užmokestį, pataisytas komandiruočių valandų skaičiavimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.

2011 10 20 Patikslintas atlyginimo perskaičiavimas kai darbuotojas dirba ne pilną mėnesį

2011 10 18 Didžiosios knygos formavimas už bet kurį vartotojo pasirinktą metų laikotarpį

2011 10 11 Patikslintos  formos 2-SD ir SAM (kito mėnesio atostoginiai)

2011 09 30 Didžioji knyga. Įdėtas sumavimas pagal klases ir sąskaitų grupes.

2011 09 16 Pataisyta forma 12SD.

Pataisytas darbo laiko apskaitos žiniaraščio automatinis pildymas prieš šventes.

2011 09 15 Pataisytas sandėlio apyvartos žiniaraštis (daugiau sąskaitų)

2011 09 03 Pataisyta forma SAM dėl naujų darbo rinkos dalyvių

 

Atnaujinta Trečiadienis, 22 Lapkritis 2017 13:29