RODA

...nepralenktas apskaitos paprastumas

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą
Pagrindinis
RODOS vartotojo vadovas
 • Darbo pradžia

  Darbo su RODA pradžia. Įdiekite RODĄ savo kompiuteryje ir paleiskite. Spauskite klavišą F1. Interneto naršyklėje atsivers šis RODOS vartotojo vadovas. Taip viename lange bus RODA o kitame darbo vadovas. Bandykite dirbti, kai prireikia pasižiūrėkite į vadovą.

 • Žinynai

  Darbui su RODA yra reikalingi žemiau pateikti žinynai. Čia aprašyta kaip įvesti duomenis į žinynus.

 • Perdavimai, perkainojimai, nurašymai, gamyba

  Vidiniai prekių perdavimai iš padalinio į padalinį, nurašymai į sąnaudas, žaliavų nurašymai į gamybą, gatavų gaminių pajamavimas į sandėlį. Sandėlių apskaita

 • Kontrahentai, pirkimai, pardavimai

  Kontrahentų (tiekėjų ir pirkėjų) įvedimas. Pirkimų, pardavimų ir mokėjimų už pirktas ir parduotas prekes ir paslaugas įvedimas.

 • Turtas

  Ilgalaikio turto apskaita

 • Atlyginimai

  Atlyginimų, pajamų ir socialinio draudimo mokesčių skaičiavimas.

 • Buhalterija

  Sąskaitos, likučiai, pravedimai, sąskaitų žiniaraščiai, orderiai, apyskaitos, finansinė atskaitomybė.

 • Darbas su bankais

  Mokėjimo orderių išrašymas, siuntimas į bankus, bankų išrašų importas į apskaitą.

 • Ataskaitų ir formų sudarymas ir spausdinimas

  Ataskaitų, formų ir kitų dokumentų sudarymas, spausdinimas ir eksportas į kitus formatus

 • Priežiūra ir apsauga

  RODOS priežiūra ir duomenų apsauga

 • Darbas su kasos aparatais

  Prekių žinyno siuntimas į kasos aparatus. Prekybos duomenų perkėlimas į apskaitą. PASTABA: kasos aparatų valdymo modulis standartinėje RODOS versijoje neveikia, jį reikia pirkti papildomai.